Betingelser for brug af hjemmesiden og Brugervilkår for hjemmesiden

LÆS VENLIGST DISSE BETINGELSER OMHYGGELIGT, INDEN DU BRUGER HJEMMESIDEN

 

Disse betingelser (sammen med de dokumenter, som der henvises til i det følgende) fastlægger betingelserne for din brug af vores hjemmeside, www.outnordic.dk uanset om du er gæst eller registreret bruger. Brug af hjemmesiden inkluderer adgang til, browsing og/eller registrering på hjemmesiden.
Læs venligst disse betingelser omhyggeligt, før du begynder at bruge vores hjemmeside, da betingelserne vil gælde for din brug af siden. Vi anbefaler, at du printer en kopi af betingelserne til senere brug.
Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du disse betingelser og bekræfter, at du vil overholde dem.
Hvis du ikke accepterer betingelserne, må du ikke benytte vores hjemmeside.

Andre vilkår, der finder anvendelse

Disse betingelser henviser til følgende yderligere vilkår, som også gælder for din brug af vores hjemmeside:

Vores Privatlivspolitik, som fastlægger vilkårene for, hvordan vi behandler personoplysninger, som vi modtager om dig eller som du oplyser os om, jf. engelsk persondatalovgivning (Organic Law 15/1999, of 13th December, on Personal Data Protection). Du vil blive anmodet om at acceptere Privatlivspolitikken, før vi behandler nogen personoplysninger om dig, uanset om du oplyser os om dem eller vi indsamler dem som følge af din brug af hjemmesiden.

Vores Brugervilkår for hjemmesiden, som beskriver den tilladte og ikke tilladte brug af vores hjemmeside. Når du bruger vores hjemmeside, skal du overholde disse brugervilkår.

Vores Cookiepolitik som beskriver brugen af cookies på vores hjemmeside.

 

Information om os

Ændringer til disse betingelser

Disse betingelser kan til enhver tid ændres ved tilføjelser til denne side.
Tjek venligst denne side jævnligt for sådanne ændringer, da de vil være bindende for dig.

Ændringer af hjemmesiden

Vi opdaterer hjemmesiden løbende, og indholdet kan ændres til enhver tid. Bemærk dog, at indholdet på hjemmesiden kan være forældet, og at vi ikke er forpligtede til at opdatere hjemmesiden.
Vi garanterer ikke, at hjemmesiden eller indholdet på hjemmesiden vil være uden fejl eller forglemmelser.

Adgang til hjemmesiden

Hjemmesiden er tilgængelig uden beregning.
Vi garanterer ikke, at hjemmesiden eller indholdet på den altid vil være tilgængeligt uden forstyrrelser. Adgang til hjemmesiden er tilladt midlertidigt. Vi kan suspendere, tilbagekalde, afbryde eller ændre enhver del af vores hjemmeside uden varsel. Vi påtager os ikke ansvaret for, at hjemmesiden måtte være utilgængelig i kortere eller længere tid uanset årsag og tidspunkt.
Du er selv ansvarlig for at foretage de nødvendige foranstaltninger for at kunne få adgang til vores hjemmeside.
Du er også selv ansvarlig for at sikre, at alle personer, som tilgår vores hjemmeside gennem din internetforbindelse, er opmærksom på disse betingelser og andre gældende vilkår, og at de overholder disse.

Din konto og password

Hvis du vælger eller har modtaget et bruger-id, password eller anden oplysning, der indgår som led i vores sikkerhedsprocedurer, skal du behandle sådan information fortroligt. Du må ikke dele sådanne oplysninger med tredjepart.
Vi kan til enhver tid deaktivere et bruger-id eller password, uanset om det er valgt af dig eller allokeret af os, hvis du efter vores rimelige vurdering har overtrådt nogen bestemmelser i disse betingelser, særligt de vilkår, der fremgår af Brugervilkår for hjemmesiden vedrørende ikke tilladt brug og indholds standarder. Læs venligst de førnævnte brugervilkår og punktet "Opsigelse og ophævelse" nedenfor for yderligere information.
Hvis du ved eller mistænker, at andre end dig selv kender dit bruger-id eller password, skal du straks give os besked via e-mail til

Vi er indehaver af eller licenstager til alle immaterielle rettigheder på hjemmesiden og i materialet, der er publiceret via hjemmesiden. Disse værker er beskyttet af ophavsretslove og traktater i hele verden. Alle rettigheder forbeholdes.
Du må printe en kopi og må downloade uddrag af enhver side på hjemmeside til din personlige brug, og du må henvise andre inden for din organisation til indhold tilgængeliggjort på vores hjemmeside.
Du må ikke ændre papirkopier eller digitale kopier af noget materiale, som du har printet eller downloadet på nogen måde fra hjemmesiden, og du må ikke benytte illustrationer, fotografier, video eller lydoptagelser eller nogen form for grafik adskilt fra den tilhørende tekst.
Vores status (og den tilsvarende status for navngivne bidragydere) som ophavsmand til indholdet på hjemmesiden skal altid anerkendes.
Det er ikke tilladt at anvende dele af indholdet på hjemmesiden til kommercielle formål uden at indhente licens hertil fra os eller vores licensgivere.
Hvis du printer, kopiere eller downloader noget fra vores hjemmeside i strid med disse betingelser, vil din ret til at benytte hjemmesiden straks ophøre, og du skal returnere eller tilintetgøre kopier af det materiale, du har lavet, efter påkrav fra os

Ikke bindende information

Indholdet på hjemmesiden er alene beregnet som generel information. Det er ikke hensigten at give yde rådgivning. Du bør søge professionel rådgivning eller specialistrådgivning, før du foretager dig noget – eller undlader at foretage dig noget – på grundlag af indholdet på hjemmesiden.
Selvom vi gør os umage for at opdatere informationer på hjemmesiden, garanterer vi ikke – hverken eksplicit eller implicit – at indholdet på vores hjemmeside er præcist, fuldstændigt eller opdateret.