Justerede corona-retningslinjer (opdateres løbende) 

 

 

Udendørs aktiviteter kan foregå i grupper af maksimalt 10 personer (inkl. træner og lignende).

Idrætsaktiviteter for børn og unge under 22 år er en undtagelse, hvor forsamlingsforbuddet fortsat er på maksimalt 50 personer (inkl. træner og lignende).

Der bør være mindst 2 meters afstand ved aktiviteter i bevægelse, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, fx ved fysisk anstrengelse.

At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe.

At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.

At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som for eksempel feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.

Vær opmærksom på de særlige risikogrupper, som er defineret af Sundhedsstyrelsen.

Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketsjer eller golfkøller), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis det ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang en person afslutter brugen af en rekvisit.

 

Hvis man som forening vælger af afholde udendørs idrætsaktiviteter, så anbefaler DIF og DGI desuden, at man er opmærksom på:

Udendørsaktiviteten bør foregå i grupper med max 10 personer.

Der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår (kommunerne kan have særlige restriktioner, som skal respekteres).

Man hænger plakaten med Sundhedsstyrelsens anbefalinger op på idrætsfaciliteten.

 

Anbefalinger til løbe- og gangforeninger

Hvis I som løbe- og gangklub følger de generelle retningslinjer, er vi rigtig godt på vej. Vi har jo ikke noget udstyr, og vores idræt kan udøves inden for retningslinjerne forholdsvis nemt. Vi vil dog gerne understrege nogle af de mest relevante generelle retningslinjer:

I skal være specielt opmærksomme, hvis I normalt er mere end 10 personer samlet. I så fald er det vigtigt, at I finder en praktisk måde at sikre, at I ikke er det i den kommende periode. Det kan være, I skal indføre tilmelding til jeres træning eller dele jer op i flere grupper, der mødes på forskellige tidspunkter eller forskellige steder.

Der er ikke nogen generel regel for, hvor langt der skal være imellem hver gruppe på 10 personer, men følgende er formuleret: "Hvis der er flere grupper af maksimalt 10 personer til stede på det samme idrætsanlæg samtidig, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe." (læs mere HER under afsnittet "Må idrætsforeninger og klubber træne indendørs og udendørs?").

Idrætsaktiviteter for børn og unge under 22 år er en undtagelse, hvor forsamlingsforbuddet fortsat er på 50 personer (inkl. træner og lignende).

       

Anbefalinger ift. afvikling af motionsløb

Ved afvikling af motionsløb skal forsamlingsforbuddet naturligvis overholdes. Det betyder på nuværende tidspunkt, at der ikke må være mere end 10 personer samlet på samme sted på samme tidspunkt (inkl. alle involverede i arrangementet). Læs myndighedernes uddybning af denne beskrivelse her. Når I    blot sørger for, at der ikke er flere end 10 personer samlet på samme tid – og at personer fra forskellige grupper á 10 ikke blandes med hinanden – er der ikke øvre grænse for, hvor mange deltagere, I kan have i jeres arrangement.

For at imødekomme dette, kan I som arrangører overveje:

Sørg for, at der er tilstrækkelig tid mellem startgrupper.

Opfordr deltagerne til at møde op lige inden start og tage af sted lige efter målgang.

Tillad kun løbsdeltagere og frivillige i start og/eller målområde.

Lav særskilt startområde og målområde.

Undgå nummerudlevering i startområdet. Lav det i stedet eksempelvis i en lokal forretning eller lign.

Derudover anbefales det fortsat, at man holder minimum to meters afstand, når man dyrker motion og én meters afstand i øvrigt. Sørg derfor for at have god plads i start- og målområdet og opfordr deltagerne til at holde afstand til hinanden.

I depoterne skal det undgås, at deltagerne kommer til at klumpe sammen og opholde sig tæt på hinanden, og det skal undgås, at deltagerne rører ved de samme genstande. Overvej derfor følgende:

Hav god plads i depoterne

Undgå ”ta’-selv” frugt, slik eller lign, hvor flere deltagere har hænderne i samme beholdere.

Overvej at bede deltagerne om selv at tage vand med.

Sørg alternativt for, at de frivillige, der klargør vandet, har fokus på hygiejne, og hav god afstand mellem kopperne.

Hvis I afvikler et motionsløb eller en del af jeres motionsløb kun for børn og unge under 22 år, er forsamlingsforbuddet for denne gruppe fortsat på 50 personer (inkl. træner og ligende). I skal stadig sørge for, at der ikke er flere end 50 personer samlet på samme tid, og at personer fra forskellige grupper á 50 ikke blandes med hinanden.

Anbefalinger til løbere og gående

Respektér og efterlev anvisninger fra din klub.

Undgå fysisk kontakt med andre medlemmer, og hold afstand undervejs på løbe- og gåturen også.

Medbring alle drikkevarer hjemmefra.

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere om restriktionerne på www.coronasmitte.dk.

Overhold krav og anbefalinger

social-kontakt.png
Kontakt os
Følg os på:

OutNordic A/S

A.P. Møllers Allé 9A

2791 Dragør

OutNordic.dk 2020. Alle rettigheder forbeholdt.

CVR: 40900489